Fix You @ So You Think You Can Dance Season 7

http://youtu.be/_TsR1yiAe9g